Giấy các loại

thông tin liên hệ
Mr. Bửu
- 0903 962 182

Ms. Phương
- 0379 164 989

Giấy các loại

Giấy Double A3 70
Giấy Double A3 70
Giấy Double A3 80
Giấy Double A3 80
Giấy Double A4 70
Giấy Double A4 70
Giấy Double A4 80
Giấy Double A4 80
Giấy Excel A4 70
Giấy Excel A4 70
Giấy Excel A4 80
Giấy Excel A4 80
Giấy Excel A3 70
Giấy Excel A3 70
Giấy Excel A3 80
Giấy Excel A3 80
Giấy IK Plus A4 70
Giấy IK Plus A4 70
Giấy IK Plus A4
Giấy IK Plus A4
Giấy Ford màu A4 70
Giấy Ford màu A4 70
Giấy Paper one
Giấy Paper one
Giấy liên tục 2-5 liên (210 mm x 279 mm)
Giấy liên tục 2-5 liên (210 mm x 279 mm)
Giấy Vi Tính Liên Tục 1 liên 210x279
Giấy Vi Tính Liên Tục 1 liên 210x279
Giấy Vi Tính Liên Tục 1 liên 240x279
Giấy Vi Tính Liên Tục 1 liên 240x279
GIAY LIÊN TỤC 2 _4 LIÊN (240 x 279)
GIAY LIÊN TỤC 2 _4 LIÊN (240 x 279)
Giấy vi tính liên tục 3 liên 210x279
Giấy vi tính liên tục 3 liên 210x279
GIAY LIÊN TỤC 2 _5 LIÊN (210 x 279)
GIAY LIÊN TỤC 2 _5 LIÊN (210 x 279)
Giấy bãi bằng vàng
Giấy bãi bằng vàng
Decal A4 đế xanh
Decal A4 đế xanh
Decal A4 da bò
Decal A4 da bò
Giấy Note
Giấy Note
Giấy in ảnh
Giấy in ảnh
Giấy Ford màu A4 80
Giấy Ford màu A4 80
Giấy in liên tục 3 liên
Giấy in liên tục 3 liên
Bìa màu A3
Bìa màu A3
Bìa màu A4
Bìa màu A4
Decal A4 đế vàng
Decal A4 đế vàng
Decal vàng
Decal vàng
Giấy in Natural A4 70
Giấy in Natural A4 70
GIấy A-One A4
GIấy A-One A4

File hồ sơ

Bìa còng 9f
Bìa còng 9f
Bìa còng A4 - F4 7cm
Bìa còng A4 - F4 7cm
Bìa còng nhẫn 3,5f
Bìa còng nhẫn 3,5f
Bìa còng A4 - F4 5cm
Bìa còng A4 - F4 5cm
Bìa lỗ thường
Bìa lỗ thường
Bìa nhựa 2 kẹp
Bìa nhựa 2 kẹp
Bìa nút A4
Bìa nút A4
Bìa nút F4
Bìa nút F4
Bìa phân trang nhựa 12 số
Bìa phân trang nhựa 12 số
Bìa phân trang nhựa 10 số
Bìa phân trang nhựa 10 số
Bìa quấn dây A4
Bìa quấn dây A4
Bìa trình ký meca
Bìa trình ký meca
Kệ 3 tầng ráp nhựa
Kệ 3 tầng ráp nhựa
Kệ 2 tầng ráp nhựa
Kệ 2 tầng ráp nhựa
Bìa hộp 3 dây
Bìa hộp 3 dây
Bìa nhựa 100 lá
Bìa nhựa 100 lá
Bìa kiếng dày
Bìa kiếng dày
Bìa kiếng mỏng
Bìa kiếng mỏng
Bìa lá
Bìa lá
Bìa lỗ dày
Bìa lỗ dày
Bìa quấn dây F4
Bìa quấn dây F4
Bìa trình ký đôi
Bìa trình ký đôi
Bìa trình ký đơn
Bìa trình ký đơn
Hộp bút xoay
Hộp bút xoay
Kệ rỗ 1 ngăn
Kệ rỗ 1 ngăn
Kệ rỗ 3 ngăn
Kệ rỗ 3 ngăn
Bìa 3 dây 15f
Bìa 3 dây 15f
Bìa 3 dây 20f
Bìa 3 dây 20f
Bìa 3 dây 25f
Bìa 3 dây 25f
Bìa 20 lá
Bìa 20 lá
Bìa accord
Bìa accord

Sổ, tập

Sổ caro 21x35 dày
Sổ caro 21x35 dày
Sổ caro 25x33 mỏng
Sổ caro 25x33 mỏng
Sổ CK2
Sổ CK2
Sổ CK3
Sổ CK3
Sổ CK4
Sổ CK4
Sổ CK5
Sổ CK5
Phiếu thu 3 liên
Phiếu thu 3 liên
Sổ caro 9x15 dày
Sổ caro 9x15 dày
Bao thư trắng có keo
Bao thư trắng có keo
Bao thư sọc
Bao thư sọc
Bao thư vàng A4
Bao thư vàng A4
Bao thư trắng A4
Bao thư trắng A4
Phiếu chi
Phiếu chi
Sổ caro 9x15 mỏng
Sổ caro 9x15 mỏng
Sổ caro 21x33 dày
Sổ caro 21x33 dày
Sổ caro 30x40 dày
Sổ caro 30x40 dày
Sổ caro 30x40 mỏng
Sổ caro 30x40 mỏng
Sổ CK6
Sổ CK6
Sổ CK7
Sổ CK7
Sổ CK8
Sổ CK8
Sổ CK9
Sổ CK9
Sổ CK10
Sổ CK10
Sổ lò xo A4
Sổ lò xo A4
Sổ lò xo A5
Sổ lò xo A5
Sổ lò xo A6
Sổ lò xo A6
Sổ lò xo A7
Sổ lò xo A7
Sổ lò xo B5
Sổ lò xo B5
Tập 100 trang Tiến Phát
Tập 100 trang Tiến Phát
Tập 200 trang Tiến Phát
Tập 200 trang Tiến Phát
Sổ caro 25x33 dày
Sổ caro 25x33 dày
Sổ caro 25x33 mỏng
Sổ caro 25x33 mỏng

Bút mực

Xóa kéo Plus
Xóa kéo Plus
Bút
Bút
Bút
Bút
Mực
Mực
Mực
Mực
Viết lông bảng TL WB-03
Viết lông bảng TL WB-03
Bút Uniball
Bút Uniball
Bút Uniball
Bút Uniball
Bút Uniball
Bút Uniball
Bút Uniball
Bút Uniball
Bút xóa TL CP-02
Bút xóa TL CP-02
Viết TL 079
Viết TL 079
Viết chì bấm Pentel AX
Viết chì bấm Pentel AX
Viết chì bấm Pentel
Viết chì bấm Pentel
Viết TL08
Viết TL08
Viết TL023
Viết TL023
Viết TL034
Viết TL034
Viết TL027
Viết TL027
Viết TL023
Viết TL023
Viết chì GSTAR
Viết chì GSTAR
Viết chì STAEDTLER
Viết chì STAEDTLER
Viết chì vàng
Viết chì vàng
Viết dạ TOYO
Viết dạ TOYO
Viết lông bảng TL
Viết lông bảng TL
Viết lông dầu PM09
Viết lông dầu PM09
Viết lông dầu PM04
Viết lông dầu PM04
Viết nhũ bạc
Viết nhũ bạc
Bút sơn Toyo Paint Marker
Bút sơn Toyo Paint Marker
VIẾT DẠ QUANG TL HL03 (1 hộp 5 cây)
VIẾT DẠ QUANG TL HL03 (1 hộp 5 cây)

Băng keo, dao kéo

Thước kéo 5m
Thước kéo 5m
Thước Mica 30cm
Thước Mica 30cm
Thước sắt 30cm
Thước sắt 30cm
Thước sắt 50cm
Thước sắt 50cm
Băng keo màu 3,5
Băng keo màu 3,5
Bàn cắt giấy A3
Bàn cắt giấy A3
Bàn cắt giấy A4
Bàn cắt giấy A4
Băng keo 1,2 F
Băng keo 1,2 F
Băng keo 2,5 F
Băng keo 2,5 F
Băng keo 2 mặt  1,2 F
Băng keo 2 mặt 1,2 F
Băng keo 2 mặt  2,5 F
Băng keo 2 mặt 2,5 F
Băng keo 2 mặt  5 F
Băng keo 2 mặt 5 F
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo 5f 100Y
Băng keo 5f 100Y
Băng keo giấy 1,2f
Băng keo giấy 1,2f
Băng keo giấy 2,5f
Băng keo giấy 2,5f
Băng keo giấy 3,5 F
Băng keo giấy 3,5 F
Băng keo giấy 5f
Băng keo giấy 5f
Keo nước lớn
Keo nước lớn
Keo nước nhỏ
Keo nước nhỏ
Kéo lớn NĐ
Kéo lớn NĐ
Kéo S100
Kéo S100
Kéo S120
Kéo S120
KéoS180
KéoS180
Lưỡi dao nhỏ
Lưỡi dao nhỏ
Lưỡi dao lớn
Lưỡi dao lớn
Lưỡi dao trung
Lưỡi dao trung
Thước dẽo 15cm
Thước dẽo 15cm
Thước dẽo 20cm
Thước dẽo 20cm
Thước dẽo 30cm
Thước dẽo 30cm
Thước kéo 3m
Thước kéo 3m
Băng keo xốp
Băng keo xốp
Băng keo xốp
Băng keo xốp
Băng keo điện
Băng keo điện
Băng keo Simily
Băng keo Simily
Cắt keo 5f
Cắt keo 5f
Cắt keo C300
Cắt keo C300
Cắt keo N2004
Cắt keo N2004
Cắt keo VP nhỏ
Cắt keo VP nhỏ
Dao rọc giấy 0426
Dao rọc giấy 0426
Dao rọc giấy lớn
Dao rọc giấy lớn
Dao rọc giấy trung
Dao rọc giấy trung
Lưỡi dao
Lưỡi dao
Hồ khô Deli
Hồ khô Deli
Hồ khô Double
Hồ khô Double
Hồ khô HQ
Hồ khô HQ
Thước sắt 20cm
Thước sắt 20cm
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo màu 3,5f
Băng keo màu 3,5f
Băng keo màu 5f
Băng keo màu 5f
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo Simily 3,5f
Băng keo Simily 3,5f
Băng keo Simily 4,8f
Băng keo Simily 4,8f
Băng keo Simily 5f
Băng keo Simily 5f
Băng keo Simily 7f
Băng keo Simily 7f
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo vàng 80y
Băng keo vàng 80y
Băng keo vàng 100y
Băng keo vàng 100y
Băng keo VP 1,8F
Băng keo VP 1,8F
Băng keo xốp 2,5f
Băng keo xốp 2,5f
Băng keo xốp 4,8f
Băng keo xốp 4,8f
Băng keo xốp 5f
Băng keo xốp 5f
Băng keo 5 F
Băng keo 5 F
Thước kéo 7,5m
Thước kéo 7,5m
Thước Mica 20cm
Thước Mica 20cm
Băng keo màu
Băng keo màu

Thiết bị văn phòng

Bao zipper
Bao zipper
Cây ghim giấy
Cây ghim giấy
Chổi có cán
Chổi có cán
Film fax panasonic kx-fa 52
Film fax panasonic kx-fa 52
Lau bảng cầm tay
Lau bảng cầm tay
Máy tính 120 PLUS
Máy tính 120 PLUS
Máy tính DS 480
Máy tính DS 480
Máy tính FX 570 Plus VN
Máy tính FX 570 Plus VN
Máy tính LC 403 TV
Máy tính LC 403 TV
Phấn 100v
Phấn 100v
Máy tính Casine CS-362 12 số
Máy tính Casine CS-362 12 số
Phấn MIC 10V
Phấn MIC 10V
Pin 3A
Pin 3A
Ruy băng LQ 310
Ruy băng LQ 310
Pin 2A
Pin 2A
Film fax panasonic kx-fa 136
Film fax panasonic kx-fa 136
Film fax panasonic kx-fa 57E
Film fax panasonic kx-fa 57E
Máy tính 120BM
Máy tính 120BM
Máy tính 122 TV
Máy tính 122 TV
Máy tính MJ 120D Plus
Máy tính MJ 120D Plus

Văn phòng phẩm khác

Máy in Hitexh X628
Máy in Hitexh X628
Máy in 2900
Máy in 2900
Máy in Xerox
Máy in Xerox
Mực in 12A
Mực in 12A
Mực in 303
Mực in 303
Mực in 35A
Mực in 35A
Mực in 49A
Mực in 49A
Mực in 85A
Mực in 85A
Máy chấm công RJ 550
Máy chấm công RJ 550
Máy chấm công RJ 550A
Máy chấm công RJ 550A
Hộp mực CF510A/CF511A/CF512A/CF513A (204A)
Hộp mực CF510A/CF511A/CF512A/CF513A (204A)
Qùa
Qùa
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm

Nhu yếu phẩm

Bộ lau nhà 360
Bộ lau nhà 360
Bột giặt VF Siêu Sạch 6kg
Bột giặt VF Siêu Sạch 6kg
Nước lau sàn Gift 4kg
Nước lau sàn Gift 4kg
Nước lau sàn Lix đuổi con trùng
Nước lau sàn Lix đuổi con tr...
Nước tẩy gift 900
Nước tẩy gift 900
Nước rửa tay Lifebuoy 4kg
Nước rửa tay Lifebuoy 4kg
Giấy vệ sinh An An
Giấy vệ sinh An An
Giấy Vệ Sinh Sài Gòn Sofia Cuộn Lớn 700g
Giấy Vệ Sinh Sài Gòn Sofia Cuộn Lớn 700g
Chổi quét mạng nhện, trần nhà đa năng 3 trong 1 tiện dụng
Chổi quét mạng nhện, trần nhà đa năng 3 trong 1 ti...

 www.google.com/maps/embed